Villawerk - TopOndernemers

 

Hier komt een slideshow met foto's van Villawerk in de praktijk

 

Villawerk:

In de groepen 1 en 2 oriënteren de leerlingen zich door middel van vrij spel, ontwikkelingsmateriaal, gesprekken, observaties, kijk-/leesboeken, schooltelevisieprogramma’s, uitbreiding van de woordenschat etc. in de ruimte en tijd. Zij maken in deze activiteiten, rondom thema’s, kennis met de hen omringende wereld.

 

TopOndernemers:

Wereldoriëntatie komt in groep 3 t/m 8 aan de orde bij TopOndernemers: hierin zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, techniek, burgerschap en gezond gedrag geïntegreerd. In dit geïntegreerd aangeboden leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf en op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

De methode TopOndernemers sluit perfect bij onze visie aan. De 21st century skills, die belangrijk zijn voor de toekomst, worden gedurende de gehele schoolperiode ontwikkeld. Leerlingen worden uitgedaagd, geprikkeld en leren een onderzoekende houding aan te nemen. Technieklessen worden gekoppeld aan de thema’s van TopOndernemers en Villawerk.