Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Wanneer van ziekteverlof sprake is, melden ouders vóór 08.15 uur via Social Schools de absentie (geen verlof) van hun kind(eren). Bij afwezigheid van leerlingen waarvan niets bekend is, zal de groepsleerkracht of de schoolleider zo spoedig mogelijk contact proberen op te nemen met de ouders.
 

Verlof

Steeds vaker komen er verzoeken binnen van ouders voor verlof buiten de schoolvakanties. Verlof buiten de vakantie wordt alleen toegekend met een goede of zwaarwegende reden zoals bijvoorbeeld een verhuizing, bijwonen van een huwelijksfeest of jubileum. Het is niet, zoals sommige mensen denken, een recht dat je hebt. Buitengewoon verlof mag op jaarbasis maximaal 10 dagen bedragen. U ontvangt tijdig een bericht vanuit directie over uw aanvraag.

U kunt uw verlofaanvraag indienen via de 'Social Schools' app. Onder de knop 'administratie' vindt u de knop 'verlofaanvragen'. Bijzonder verlof moet minstens 5 dagen van tevoren worden ingediend. Aanvragen voor vakantieverlof moet u minimaal een maand van tevoren via Social Schools indienen. 

Aanwezigheid


We doen iedere dag enorm ons best om het beste uit de kinderen te halen. We hechten belang aan continuïteit en aanwezigheid op school. Daarom zijn we van mening dat afwezigheid op school alleen in bijzondere gevallen en bij ziekte geoorloofd is. De aanwezigheid op school is dan ook een belangrijk speerpunt. Meer hierover vindt u in ons 'verzuimprotocol'.