MijnRapportfolio

Wij werken met "Mijn Rapportfolio". Dit is een digitaal document dat inzicht geeft in de brede ontwikkeling van uw kind. Het is een groeiend document dat wordt samengesteld door zowel de leerkrachten, de kinderen en u als ouder (in de onderbouw).

Het bestaat uit verschillende pagina’s: 

  • Dit ben ik:  Een foto van uw kind aangevuld met de kwaliteiten van uw kind. 
  • Zo ben ik:  De sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind staat hier centraal.

  • Zo werk ik: Deze pagina is vooral gericht op de werkhouding van uw kind. 
  • Zo leer ik:  Hier komen de vaardigheden van (begrijpend) lezen, taal, spelling, schrijven, rekenen, gym en expressie terug. 
  • Mijn galerij: Foto's of opdrachten van uw kind in de klas. 
  • Documenten: Hier vindt u na de toetsperiode's de uitslagen van de IEP toetsen (groep 3-8).