Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie ma 16 okt 2023 t/m vr 20 okt 2023
Kerstvakantie ma 25 dec 2023 t/m vr 5 jan 2024
Voorjaarsvakantie ma 12 feb 2024 t/m vr 16 feb 2024
2e Paasdag ma 1 apr 2024
Meivakantie ma 22 apr 2024 t/m vr 3 mei 2024
Hemelvaart do 9 mei 2024 tm vr 10 mei 2024
2e Pinksterdag ma 20 mei 2024
Zomervakantie vrij 5 juli 2024 t/m vr 16 aug 2024

vrije dagen groep 1 t/m 8

woensdag 4 oktober 2023 

woensdag 6 december 2023

woensdag 20 maart 2024

woensdag 8 mei 2024

 

vrije (mid)dagen groep 1 t/m 4:

vrijdagmiddag 13 oktober 2023 (tot 12:20 uur les)

maandag 19 februari 2023

vrijdagmiddag 29 maart 2024 (tot 12:20 uur les)

vrijdagmiddag 19 april 2024 (tot 12:20 uur les)

dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei 2024

 

Vrije middagen groep 1 t/m 8 (tot 12:20 uur les)

vrijdagmiddag 22 december 2023

vrijdagmiddag 9 februari 2024

vrijdagmiddag 5 juli 2024

 

Verlof

Steeds weer komen verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak denkt men dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de schoolleider volgens de Leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 10 dagen op jaarbasis, maar alleen bij gewichtige omstandigheden/geldende redenen. 

Voor meer dan 10 dagen buitengewoon verlof is altijd de goedkeuring van de leerplichtambtenaar verplicht.

Aanvragen voor verlof met als reden bijvoorbeeld verhuizing, bijwonen huwelijksfeest of -jubileum moet u samen met een bijbehorende kaart of uitnodiging, minimaal drie dagen van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.

Aanvragen voor vakantieverlof moet u minimaal een maand van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.

Op school zijn de richtlijnen voor het aanvragen van verlof verkrijgbaar. Verlof vraagt u aan via Social Schools. 

In sommige situaties wordt wel verlof verleend, meer info hierover vindt u in de schoolgids onder het kopje -verlof-.