Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantiema 25 okt 2021 t/m vr 29 okt 2021
Kerstvakantiema 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022
Voorjaarsvakantiema 28 feb 2022 t/m vr 4 mrt 2022
2e Paasdagma 18 apr 2022
Meivakantiema 25 apr 2022 t/m vr 6 mei 2022
Hemelvaartdo 26 mei 2022 t/m vr 27 mei 2022
2e Pinksterdagma 6 juni 2022
Zomervakantiema 25 jul 2022 t/m vr 2 sep 2022

Verlof

Steeds weer komen verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak denkt men dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de schoolleider volgens de Leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 10 dagen op jaarbasis, maar alleen bij gewichtige omstandigheden/geldende redenen. 

Voor meer dan 10 dagen buitengewoon verlof is altijd de goedkeuring van de leerplichtambtenaar verplicht.

Aanvragen voor verlof met als reden bijvoorbeeld verhuizing, bijwonen huwelijksfeest of -jubileum moet u samen met een bijbehorende kaart of uitnodiging, minimaal drie dagen van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.

Aanvragen voor vakantieverlof moet u minimaal een maand van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.

Op school zijn de richtlijnen voor het aanvragen en de benodigde formulieren verkrijgbaar of download hieronder het verlofformulier.