Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantiema 24  okt 2022 t/m vr 28 okt 2022
Kerstvakantiema 26 dec 2022 t/m vr 6 jan 2023
Voorjaarsvakantiema 20 feb 2023 t/m vr 24 feb 2023
2e Paasdagma 10 apr 2023
Meivakantiema 24 apr 2023 t/m vr 5 mei 2023
Hemelvaartdo 18 mei 2023 en extra vrije dag op  vr 19 mei 2023
2e Pinksterdagma 29 mei 2023
Zomervakantievrij 14 juli 2023 t/m vr 25 aug 2023

Verlof

Steeds weer komen verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak denkt men dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de schoolleider volgens de Leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 10 dagen op jaarbasis, maar alleen bij gewichtige omstandigheden/geldende redenen. 

Voor meer dan 10 dagen buitengewoon verlof is altijd de goedkeuring van de leerplichtambtenaar verplicht.

Aanvragen voor verlof met als reden bijvoorbeeld verhuizing, bijwonen huwelijksfeest of -jubileum moet u samen met een bijbehorende kaart of uitnodiging, minimaal drie dagen van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.

Aanvragen voor vakantieverlof moet u minimaal een maand van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.

Op school zijn de richtlijnen voor het aanvragen en de benodigde formulieren verkrijgbaar of download hieronder het verlofformulier. 

In sommige situaties wordt wel verlof verleend, meer info hierover vindt u in de schoolgids onder het kopje -verlof-.