Onze school

Basisschool de Vijfhoeven is in 1986 in dit schoolgebouw van start gegaan. De school is begonnen met 70 kinderen en telt op dit moment ongeveer 300 kinderen verdeeld over 13 groepen. 

Basisschool de Vijfhoeven is een katholieke school. Haar ‘katholiciteit’ draagt zij uit door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die zich voordoen in de huidige multiculturele samenleving.

Wij streven ernaar, kinderen verdraagzaam en begrijpend te laten zijn ten opzichte van andere godsdiensten, culturen en rassen; kinderen een open, creatieve, kritische houding bij te brengen ten opzichte van zichzelf en anderen.