Leerlingenraad

De leerlingenraad komt één keer per zes weken bij elkaar onder begeleiding van meneer Mitchel. Zij kiezen een voorzitter, maken een agenda en notulen bij iedere vergadering. De leerlingenraad wordt voor meerdere jaren gekozen. In groep 5 en 7 worden er ieder jaar twee nieuwe leerlingen gekozen.

Doelen van de leerlingenraad zijn:

  • Een eigen stem krijgen binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Kennis van democratische beginselen.
  • Talenten ontplooien.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken en alles wat daarbij hoort.
  • Een beter inzicht in de organisatie van de school.
  • Ondervinden wat realistisch en haalbaar is.