Dynamisch leren

Dynamische schooldag

Bij de Vijfhoeven streven we ernaar om onze leerlingen niet alleen een solide academische basis te bieden, maar ook een schooldag die hen fysiek en mentaal stimuleert. Daarom besteden we steeds meer aandacht aan het concept van de dynamische schooldag. Dit houdt in dat we de traditionele schooldag transformeren naar een dag vol cognitieve inspanning, beweging en actieve leeractiviteiten.

Wat is een dynamische schooldag?

Een dynamische schooldag is een dagindeling waarbij we regelmatig fysieke activiteiten en bewegingsmomenten integreren in het lesprogramma. Dit betekent dat leerlingen niet de hele dag stilzitten, maar juist actief betrokken worden door middel van verschillende vormen van beweging en interactieve leermethoden. We maken hierbij dagelijks gebruik van bewegend- en coöperatief leren. 

Waarom een dynamische schooldag?

Onderzoek toont aan dat beweging een positief effect heeft op het leervermogen, de concentratie en het welzijn van kinderen. Door beweging en variatie te integreren in de schooldag:

 • Verbeteren we de concentratie en leerprestaties: Regelmatige beweegmomenten helpen kinderen hun energie kwijt te raken en daarna gefocust aan de slag te gaan.

 • Bevorderen we de gezondheid en het welzijn: Actieve kinderen zijn fitter, gezonder en voelen zich beter.

 • Stimuleert het de sociale vaardigheden: Samen bewegen en spelen bevordert samenwerking en ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Onze stappen naar een dynamische schooldag:

 1. Opleiding en Training:
  Een leerkracht is onze coördinator dynamische schooldag en zorgt er, samen met de werkgroep 'Dynamische schooldag', voor dat kennis en expertise worden gedeeld binnen het team.

 2. Bewegingsintegratie in het Lesprogramma:
  We integreren korte bewegingsactiviteiten in de lessen en bieden lesvormen aan die beweging stimuleren, zoals wandelend leren.

 3. Flexibele Klaslokalen:
  Er is veel materiaal aangeschaft voor dynamisch leren en we gebruiken steeds meer sta-bureaus, zitballen en andere flexibele zitopties.

 4. Buitenactiviteiten:
  Naast de reguliere pauzes organiseren we extra buitenspeeltijd en buitenlessen om kinderen te laten genieten van frisse lucht en vrije beweging.