Thematisch onderwijs

 

Hier komt een slideshow met foto's van Villawerk in de praktijk

 

Villawerk:

Een van onze speerpunten op school is samenwerken. In de groepen 1, 2 en 3 oriënteren de leerlingen zich door middel van vrij spel, ontwikkelingsmateriaal, gesprekken, observaties, kijk-/leesboeken, schooltelevisieprogramma’s, uitbreiding van de woordenschat etc. in de ruimte en tijd. Zij maken in deze activiteiten, rondom thema’s, kennis met de hen omringende wereld. Kinderen kiezen een activiteit via het digitale keuzebord. Zij werken daaraan op hun eigen niveau. Het doel is kinderen leren keuzes te maken, samen te werken, bevorderen van de talenten en vooral het leerplezier staat voorop. De villa's waaruit de kinderen kunnen kiezen zijn: Lettervilla, Cijfervilla, Ontdekvilla, Kunstvilla en Beweegvilla. Per thema worden er steeds andere activiteiten geïntroduceerd. 

 

TopOntdekkers:

Wereldoriëntatie komt in groep 3 t/m 8 aan de orde bij TopOntdekkers: hierin zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, techniek, burgerschap en gezond gedrag geïntegreerd. In dit geïntegreerd aangeboden leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf en op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

De methode TopOntdekkers sluit perfect bij onze visie aan. De 21st century skills, die belangrijk zijn voor de toekomst, worden gedurende de gehele schoolperiode ontwikkeld. Leerlingen worden uitgedaagd, geprikkeld en leren een onderzoekende houding aan te nemen. Technieklessen worden gekoppeld aan de thema’s van TopOntdekkers en Villawerk.

 

Aterliers

Naast ons programma voor TopOntdekkers, bieden wij elke vrijdagmiddag ateliers aan voor de groepen 4 t/m 8. Binnen het thema van topontdekkers bedenkt elke leerkracht een ander atelier. Deze ateliers bieden een breed scala aan creatieve en kunstzinnige activiteiten waar de kinderen uit kunnen kiezen. Denk aan knutselen, schilderen en bouwen, maar ook aan dans, drama, koken en fotografie.

Onze ateliers zijn ontworpen om de creativiteit en talenten van de kinderen te stimuleren. De leerlingen mogen zelf aangeven welk atelier hun voorkeur heeft. Vervolgens worden ze ingedeeld door de leerkracht, zodat iedereen een plek krijgt in een activiteit die hen aanspreekt en inspireert.

De ateliers bieden een waardevolle aanvulling op ons reguliere lesprogramma en zorgen voor een afwisselende en inspirerende afsluiting van de week.