Zorg

Zorg op De Vijfhoeven

Op onze school zorgen we voor alle kinderen. De kinderen die extra zorg nodig hebben worden zoveel mogelijk en binnen de mogelijkheden van de school, in de groep begeleid. Daar proberen de leerkrachten de kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Als de leerkrachten een meer specifiek probleem signaleren, wordt dit, uiteraard eerst met de ouders, in het zorgoverleg en met de intern begeleiders besproken. 

Op onze school hebben we twee intern begeleiders. Juffrouw Meike is de intern begeleider van de groepen 1 t/m 5 en meneer Joop is de intern begeleider van de groepen 6 t/m 8. Samen met hen wordt vervolgens bekeken hoe de desbetreffende leerling het best geholpen kan worden. Soms is nader onderzoek nodig om tot het juiste advies te komen. Aan de hand van dit onderzoek wordt dan samen met de leerkrachten en de ouders, bekeken wat de specifieke zorg- en/of onderwijsbehoeften zijn en wat er precies nodig is om hier in de klas aan tegemoet te kunnen komen. 

Zorg en kwaliteitsbewaking

De interne begeleiders (IB'ers) zijn verantwoordelijk voor het coördineren, ontwikkelen en uitzetten van het zorgbeleid van de school. Zij zorgen o.a. voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en zorgen er samen met de leerkrachten voor dat het onderwijs zoveel mogelijk op maat wordt aangeboden. Daarnaast bewaken zij de doorgaande lijn van alle leerlingen in de groep, voeren gesprekken met leerkrachten en ouders n.a.v. hulpvragen van individuele leerlingen en maken nadere afspraken ten aanzien van het opstellen van handelings- en groepsplannen. Twee keer per jaar wordt er een groepsbespreking gepland waarin de IB'er samen met de leerkracht in gesprek gaat over de opbrengsten van de groep, het welbevinden van de leerlingen en het klassenklimaat.

We proberen alle leerlingen zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Niet alleen de leerlingen die moeite hebben met de lesstof, maar ook de leerlingen die naast de verdiepingsstof van de methode, extra uitdaging nodig hebben. In samenwerking met Linus onderwijs bieden wij voor deze leerlingen een plus-programma aan.

GGD                                                                            

Wat doet de GGD op school?

5 jaar: de logopedist screent de (door uzelf en school) ingevulde vragenlijsten van kinderen van ongeveer 5 jaar. Als hier bijzonderheden uit komen, onderzoekt de logopedist bij uw kind of er problemen zijn met stem, spraak, taal, mondgedrag en horen. Ouders en leerkrachten krijgen adviezen en/of oefeningen. Soms voert de logopedist daarna nogmaals een onderzoek uit. Als logopedische behandeling nodig is, verwijst de logopedist, in overleg met de ouders, via de huisarts naar een vrijgevestigde logopedist in de buurt. De GGD voert op verschillende leeftijden een gezondheidsonderzoek uit:

 • 5/6 jaar: de jeugdarts en teamassistente onderzoeken de 5-/6-jarigen. Aan bod komen: ogen, oren, lichamelijke ontwikkeling, houding, motoriek, lengte/gewicht, spraak en de psychosociale ontwikkeling. Nieuwsgierig wat zo’n onderzoek inhoudt? Op onze website www.ggdhvb.nl vindt u een informatiefilm.
 • 10/11 jaar: de teamassistente onderzoekt de 10-/11-jarigen. Het onderzoek bestaat uit een ogentest, het bepalen van lengte/gewicht en een onderzoekje naar kleurenblindheid.

Verder ondersteunen we de school bij het gebruik van lesmaterialen en voeren we projecten uit rond gezond gedrag, bijvoorbeeld over ontbijten, bewegen en het voorkómen van hoofdluis. Dat doen we in het kader van 'De Gezonde en Veilige School' (GVS) waarbij gezondheid telt!

Op basisschool De Vijfhoeven heeft de jeugdverpleegkundige een spreekuur. Hier kunnen ouders terecht met vragen over opgroeien en opvoeden, zoals bedplassen, ongehoorzaamheid, driftbuien, slaapproblemen, vragen over voeding etc. Het is belangrijk dat u tijdig met uw vragen of moeilijkheden komt. De kans is dan groter dat we iets voor u en uw kind kunnen doen. De spreekuren vinden voor zowel de ouders en kinderen van De Wilgen als De Vijfhoeven plaats in het gebouw van basisschool De Vijfhoeven. Data hiervan zijn te vinden in de infokalender.

En we doen meer!

Eet mijn kind wel gezond of genoeg? Mijn kind klaagt veel over hoofdpijn. Waarom wil mijn kind niet slapen? Mijn kind plast nog steeds in bed. Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind wordt gepest!

Heeft u vragen over de opvoeding en wilt u tips of adviezen? Of heeft u twijfels over de gezondheid van uw kind? U kunt dan een beroep doen op (het spreekuur van) de sociaalverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is. Overigens kunt u altijd een extra onderzoek of gesprek over de gezondheid van uw kind aanvragen. Het is belangrijk dat u tijdig met uw vragen of moeilijkheden komt. De kans is dan groter dat we iets voor u en uw kind kunnen doen.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0900-4636443 (lokaal tarief). Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl

Teken en de ziekte van Lyme   

Wat is een teek?

Een teek is een piepklein beestje, zo groot als een speldenkop. Een teek leeft in hoog gras en in struiken. Bijvoorbeeld in het bos en de duinen, maar ook in de struiken bij het zwembad of in het park. Een teek lijkt een beetje op een spinnetje. Als je in het groen speelt, kan een teek op je kruipen. Hij zoekt dan een warm plekje op je lichaam om zich vast te bijten. Want teken leven van bloed. Het zijn parasieten.

Wat doet een teek?

Een teek kan op je kruipen om bloed te zuigen.Daar voel je niets van en het is meestal niet gevaarlijk. Zeker als je een teek snel uit je huid haalt is er niks aan de hand. Maar als een teek langer dan een dag in je huid zit, kan hij je ziek maken. Meestal gaat een teek juist op plekken zitten waar je hem niet zo snel ziet. Achter je oren bijvoorbeeld, of onder je oksels en in je haar. Kijk dus goed of er een teek op je kleren of je lichaam zit als je op een plek met gras en struiken bent geweest.

Wat is de ziekte van Lyme?

Van sommige teken kun je de ziekte van Lyme krijgen. Iemand met de ziekte van Lyme krijgt vaak eerst een rode, ronde plek op zijn huid. Een soort kring rond de plek waar de teek zat. Ook krijgt hij vaak last van hoofdpijn en pijn in armen of benen. Het lijkt op griep. Later worden de klachten vaak erger. Als je enkele dagen tot drie maanden na een tekenbeet een rode ring of de griepachtige klachten krijgt, moet je naar de huisarts.

Hoe zorg je dat een teek je niet bijt?

Het belangrijkste is om je kleren en je lichaam te controleren als je in het groen bent geweest. Laat een volwassene of een vriendje helpen.Blijf op de paden. In struiken en in hoog gras zitten vaak de teken.Bedek je huid goed, want een teek zoekt je blote huid op. Draag bijvoorbeeld dichte schoenen, lange mouwen, een lange broek en stop je broekspijpen in je sokken. Als je weet dat ergens veel teken zijn, kun je je huid, schoenen, sokken en het onderste deel van de broekspijpen insmeren met een middel waar de stof DEET (minstens 30%) in zit. Dat helpt tegen insecten.

Wat moet je doen als je een teek hebt?

Als je toch een teek hebt, vraag dan aan je ouders of een andere volwassene om de teek uit je huid te halen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren en het doet helemaal geen pijn. Het verwijderen gaat goed met bijvoorbeeld een puntig pincet. Of gebruik een speciale tekentang die je bij de drogist of apotheek kunt kopen. De teek moet bij de kop en zo dicht mogelijk op de huid vastgepakt worden. Trek de teek dan voorzichtig uit de huid. Ontsmet daarna het wondje met jodium of alcohol. Schrijf de datum waarop en de plek op je lichaam waar je bent gebeten op voor het geval je na een tijdje misschien ziek wordt.

Nieuw: App 'tekenbeet'

Nieuw dit jaar is de app 'Tekenbeet'. De app bevat informatie over hoe je op teken moet controleren en hoe je een teek kunt verwijderen. Gebruikers kunnen een tekendagboek aanleggen en hierin een tekenbeet registreren. Zij kunnen een herinnering ontvangen aan het controleren van de plek waar ze gebeten zijn. Ook kunnen mensen via hun mobiele telefoon zien hoe actief teken zijn. Dit is vooral handig voor mensen buiten: wandelaars en bezoekers van bijvoorbeeld het bos, de heide, de duinen of een park. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.

Speel het spel ‘Teek control’

Het RIVM heeft een computergame ontwikkeld om kinderen spelenderwijs te informeren over teken. Om kinderen (ongeveer van 8 tot 14 jaar) te leren wat teken zijn, waar ze zitten en wanneer je op teken gecontroleerd moet worden, is er nu een computergame 'Teek Control'. In deze game maak je via een paar leuke tekenfilmpjes mee hoe en waar de teek kan bijten. Vervolgens race je over de kaart door de straten van je eigen woonwijk, om daar zo snel mogelijk de kinderen te vertellen dat ze zich moeten laten controleren op teken. Het spel kan je spelen via de website www.teekcontrol.nl Meer informatie is te krijgen via Bureau Infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant op telefoonnummer 073-6404074 of kijk op de website: www.ggdhvb.nl

Luizen

Klik hier voor de volledige brochure.
Klik hier voor het bijbehorende filmpje van de GGD.

Maatschappelijk werk op school

U kunt bij het maatschappelijk werk op school terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie. Wat kan het maatschappelijk werk op school u bieden?

 • Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
 • Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
 • Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt.
 • Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.
 • Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.
 • Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.

De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:

 • Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
 • Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
 • Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
 • Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
 • Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?

U kunt als ouders altijd een afspraak maken en op verzoek van ouders kan de maatschappelijk werker op school een gesprek voeren met het kind. De maatschappelijk werker op school is bereikbaar via de leerkracht of de intern begeleider van de school. Ook kunt u het spreekuur bezoeken. De spreekuren vinden voor zowel de ouders en kinderen van De Wilgen als De Vijfhoeven plaats in het gebouw van De Wilgen in het kamertje tegenover de directiekamer. Data hiervan zijn te vinden in de infokalender.

U kunt de maatschappelijk werker ook zelf bereiken:

 • Via Farent Sociaal Werk: 088-0237500 of via de website www.farent.nl

Centrum Jeugd en Gezin (CJ&G)

Opgroeien en opvoeden gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf. Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom. Die vind je bij het CJG Heusden op www.cjgheusden.nl                         

Stichting Leergeld

www.leergeld.nl/heusden of klik hier voor de folder.