Oudervereniging

Als oudervereniging komen we op voor de belangen van onze kinderen. 
We stimuleren en bevorderen het contact tussen de school en de ouders. 
 
Wie zijn wij? 

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen op school. Wij willen daarover meedenken, meepraten en vooral: mee organiseren

Ouders spelen een belangrijke rol bij de feestelijke activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat u zich betrokken voelt bij de school en schoolactiviteiten van uw kind(eren). Ook vinden wij het belangrijk dat u tijdig de juiste informatie krijgt. 

Wat doen wij? 

Wij denken, praten en organiseren mee met de school over bijv.:

· Activiteiten rondom Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, sportdag en jaarsluiting 

· Hygiëne (luizenmoeders) 

· Schoolreisjes

· Jaarboeken voor de schoolverlaters

· Jubilea

· Ouderbetrokkenheid

De  OV vergadert één keer per 6 weken en houdt één keer per jaar (zie kalender) een algemene ledenvergadering.

U bent automatisch lid van de oudervereniging na betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Meedenken wordt op prijs gesteld. Contact via e-mail: OV@vijfhoeven.nl of via postvak OV in het halletje naar de teamkamer.

Voorzitter: Karin Schaafsma Secretaris: Leonie Kuijpers      Penningmeester: Adriënne van Loon