Medezeggenschapsraad

De missie van de MR

De MR levert een evenwichtige bijdrage aan de besluitvorming over het schoolbeleid en bevordert een open communicatie tussen de school, leerkrachten, ouders en leerlingen.

De doelstellingen van de MR

Voor dit schooljaar zijn er door de MR geen extra doelstellingen geformuleerd. Het uitvoeren van de wettelijke taken, zoals vastgelegd in de WMS (medezeggenschap scholen) en het inwerken van de nieuwe MR-leden heeft nu prioriteit. 

Algemene informatie over de MR

De MR bestaat uit 4 leden (2 ouders en 2 teamleden) en komt ongeveer 8x per jaar ’s avonds bijeen. De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de directie het standpunt van de MR niet hoeft over te nemen, wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan de directie zonder instemming van de MR geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de MR zelf onderwerpen aandragen.

Welke onderwerpen passeren bij de MR de revue?

Geldbesteding, zorgbeleid, scholing en verbeteringen in het onderwijs. Maar ook imago, nieuwe onderwijsmethodes, communicatie, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Wie maken er deel uit van de MR van basisschool de Vijfhoeven?

1. Marie-Angèle v/d Wiel (teamlid)
2. Arianda van Giessen (teamlid)
3. Nienke de Greef (ouder)
4. Corina van der Sanden (ouder)

Hoe kan ik contact opnemen met de MR?

De eenvoudigste manier om contact met ons op te nemen is om ons op school aan te spreken. Een andere mogelijkheid is een mailtje naar: mr@vijfhoeven.nl of een briefje in het postbakje van de MR op school. Ideeën zijn altijd welkom, nieuwe leden worden zeker hartelijk verwelkomd. Wilt u zelf vorm geven aan het onderwijs dat uw kind krijgt en de omgeving waarin dat gebeurt, blijf dan niet aan de zijlijn staan maar help ons dat op een goede manier vorm te geven. De MR neemt minder tijd in beslag dan u wellicht vreest. In normale, rustige omstandigheden blijft het voor de meeste leden beperkt tot drie à vier dagdelen per maand, waaronder een avond vergaderen. Het werk van de MR is belangrijk, maar kan niet worden uitgevoerd als er geen mensen zijn die dit willen uitvoeren!