Sensitieve school

Wij zijn een sensitieve school!

Bij onze basisschool staat het welzijn van onze leerlingen voorop. Daarom hebben wij als team een sensitraining gevolgd en mogen we ons met trots een sensitieve school noemen. Dit betekent dat wij extra aandacht besteden aan het emotionele en sociale welzijn van onze leerlingen. We geloven dat een veilige en ondersteunende omgeving essentieel is voor een optimale ontwikkeling en leerervaring.

Wat houdt een sensitieve school in?

Een sensitieve school richt zich op het creëren van een omgeving waarin kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Dit bereiken we door het volgende:

  1. Sensitraining voor ons team:

  • Al onze leerkrachten en medewerkers hebben een uitgebreide sensitraining gevolgd. Hierdoor zijn zij beter in staat om signalen van kinderen op te vangen en hier sensitief op te reageren.
  • We hebben geleerd hoe we een positieve en veilige sfeer in de klas kunnen bevorderen, waarin ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen tempo en manier.
  1. Opgeleide Kindercoach en Kindertherapeut:

  • Naast onze intern begeleider hebben we ook leerkrachten opgeleid tot kindercoach en kindertherapeut. Dit betekent dat er altijd deskundige hulp beschikbaar is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
  • Onze kindercoach en kindertherapeut werken nauw samen met de ouders en het kind om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Ze bieden individuele begeleiding en ondersteuning, gericht op de specifieke behoeften van elk kind.

Onze aanpak in de praktijk:

  • Individuele Aandacht: Wij geloven dat elk kind uniek is en zijn eigen manier van leren en ontwikkelen heeft. Door individuele aandacht en begeleiding zorgen we ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontplooien.
  • Open Communicatie: We stimuleren open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit helpt ons om eventuele zorgen of problemen snel te herkennen en aan te pakken.
  • Veilige Omgeving: Een veilige en ondersteunende schoolomgeving is cruciaal voor het welzijn van onze leerlingen. We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en om hun gevoelens en gedachten te uiten.