Vrijwillige ouderbijdrage

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, willen wij jullie erop wijzen dat juist de ouderbijdrage het verschil maakt tussen een kale of aangeklede activiteit. Mede met jullie ouderbijdrage financieren wij activiteiten zoals: sportdag, kerst, Pasen, carnaval, Sinterklaas, enz.

In de ALV (Algemene Leden Vergadering) wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Je wordt via een brief nader geïnformeerd over de totale ouderbijdrage en de kosten van het schoolreisje.

Mocht de hoogte van het bedrag bezwaarlijk zijn, dan kun je altijd contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging, om eventueel een regeling te treffen. Het belang van de kinderen staat voorop. Alle kinderen zouden mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die we op school organiseren.

Na betaling van de ouderbijdrage ben je lid van de oudervereniging en zijn er verschillende mogelijkheden om je steentje bij te dragen:

  • De OV versterken en in commissies plaatsnemen.
  • Groepsouder: diverse activiteiten binnen/buiten de klas met de leerkracht begeleiden.
  • Hulpouder: desgevraagd als extra hulp in de klas aanwezig zijn om activiteiten te begeleiden. Denk hierbij aan sportdagen, crea-middagen of spelletjesochtenden (voornamelijk nodig in onderbouw).