Kanjertraining

 

Hier komt een slideshow met foto's van de symbolen, behorende bij de Kanjertraining, en foto's van lessen in de praktijk.

Op basisschool de Vijfhoeven wordt gewerkt met de methode Kanjertraining. Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Als de lessenreeks preventief wordt gegeven, dan is de verwachting dat de leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas.

Subdoelen:

• bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;

• versterking van sociale vaardigheden;

• beheersing van verschillende oplossingsstrategieën in pesten en andere conflicten, waardoor dit afneemt of voorkomen wordt. (Ook mediation);

• bewustwording van eigenheid: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;

• verantwoordelijkheid nemen;

• bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

Naast deze lessen worden aan de hand van de symbolen, behorende bij de Kanjertraining, regelmatig gesprekken gevoerd in de klas n.a.v. gebeurtenissen in de klas of op het schoolplein.

Leerkrachten zowel als leerlingen vullen tweemaal per jaar de Klimaatschaal/SIGA in. De Klimaatschaal/SIGA toont het welbevinden van de leerling en beoordeelt het klassenklimaat. Voor het jongere kind (groep 3 en 4) gebruiken we de Sproetjeslijst, een eenvoudigere versie van de Klimaatschaal.