Sponsoring

Basisschool De Vijfhoeven is op zoek naar extra inkomsten om diverse middelen en activiteiten te
kunnen bekostigen. Het aankopen en onderhouden van speeltoestellen en het vernieuwen van
geluidsinstallaties, zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Door middel van sponsoring van onze
school investeert u in de toekomst van de Vlijmense jeugd.
Wij vragen u om voor een periode van 3 jaar lid te worden van de
Vijfhoevenclub van 50.
We streven ernaar minimaal
50 leden te werven die gedurende die periode jaarlijks minimaal € 50,00
aan school doneren. Uiteraard wordt u bij elke uitgave geïnformeerd.
Als lid van de
Vijfhoevenclub van 50 bieden wij u de mogelijkheid om uw logo te laten plaatsen (dit
wordt door ons verzorgd) op een, nog te maken, bord. Dit bord krijgt een prominente plaats op
school. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om uw internetadres te vermelden op de site van onze
school. We stellen een aparte pagina op voor de
club van 50, met daarop een link naar uw site.
Alle gelden worden op een aparte rekening geplaatst die beheerd zal gaan worden door de
oudervereniging van onze school.

Klik hier voor de sponsorbrief m.b.t. de Vijfhoevenclub van 50.

Klik hier voor het beleidsplan sponsoring.