Vakanties/vrije dagen

Vakantierooster en vrije dagen

Dit is terug te vinden in de infokalender. (Onze school -> schoolgids/infokalender)

Verlof

Steeds weer komen verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak denkt men dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de schoolleider volgens de Leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 10 dagen op jaarbasis, maar alleen bij gewichtige omstandigheden/geldende redenen. 

Voor meer dan 10 dagen buitengewoon verlof is altijd de goedkeuring van de leerplichtambtenaar verplicht.

Aanvragen voor verlof met als reden bijvoorbeeld verhuizing, bijwonen huwelijksfeest of –jubileum moet u samen met een bijbehorende kaart of uitnodiging, minimaal drie dagen van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.

Aanvragen voor vakantieverlof moet u minimaal een maand van tevoren schriftelijk richten aan de schoolleider.