School- & gymtijden

 

SCHOOLTIJDEN

 Groep 1 t/m 3

  Maandag        08.45 - 12.15 uur       13.30 - 15.30 uur    
  Dinsdag   08.45 - 12.15 uur   13.30 - 15.30 uur
  Woensdag   08.45 - 12.30 uur  
  Donderdag   08.45 - 12.15 uur   13.30 - 15.30 uur
  Vrijdag                08.45 - 12.15 uur  

 

Groep 4 t/m 8

  Maandag        08.45 - 12.15 uur       13.30 - 15.30 uur    
  Dinsdag   08.45 - 12.15 uur   13.30 - 15.30 uur
  Woensdag   08.45 - 12.30 uur  
  Donderdag   08.45 - 12.15 uur   13.30 - 15.30 uur
  Vrijdag                08.45 - 12.15 uur   13.30 - 15.30 uur

Iedere ochtend is er een kwartier pauze.

Regels voor aanvang en einde schooltijd

De leerlingen van de leerjaren 1 t/m 3 mogen ’s morgens vanaf 08.30 uur en ’s middags vanaf 13.15 uur, via hun eigen ingang naar binnen. In de groepslokalen zijn de leerkrachten aanwezig om hen op te vangen. In het belang van het onderwijs en de leerlingen zien wij  graag dat de leerlingen van leerjaar 2 en 3 zelfstandig naar hun groepslokaal gaan.

De leerlingen van de leerjaren 4 t/m 8 worden ’s morgens pas vanaf 08.30 uur en ’s middags vanaf 13.15 uur op de speelplaats verwacht. U wordt nadrukkelijk verzocht om uw kinderen niet eerder naar school te sturen. Leerkrachten zijn aanwezig om hen op te vangen. Zij zien er op toe dat de schoolregels, vermeld in de schoolgids, nageleefd worden. Leerlingen kunnen bij hen terecht als zij vragen en problemen hebben. Na de eerste zoemer vanaf 08.40 uur en 13.25 uur gaan de leerlingen op eigen gelegenheid naar binnen.  
Zij zorgen ervoor dat zij zo snel mogelijk in het groepslokaal aanwezig zijn. 

Continurooster

Bij een aantal feestdagen wordt er een continurooster gehanteerd. Dat wil zeggen dat de kinderen op school overblijven en ze dus niet pas om 15.30 uur, maar al om 14.15 uur vrij zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun brood en drinken meenemen, tenzij het anders wordt aangegeven. Ze eten de lunch dan samen met hun leerkracht op.

De kinderen van leerjaar 1 t/m 3 zullen, indien het continurooster op vrijdag valt, gewoon om 12.15 uur uit zijn.

GYMTIJDEN

  Dinsdag 08.45 - 10.30 uur  (aanlooptijd 08.30 uur)     Groep 5 en 6    
  Dinsdag 10.45 - 12.15 uur   Groep 3 en 4
  Dinsdag 13.30 - 15.30 uur (aanlooptijd 13.15 uur)   Groep 7 en 8

 

De kinderen van de groepen 1-2 krijgen iedere ochtend en iedere middag bewegingsonderwijs in het speellokaal of op het buitenterrein. Wanneer er sprake is van bewegingsonderwijs in het speellokaal, spelen de kinderen in een gymbroekje waar u zelf voor moet zorgen (voorzien van naam). Dit gymbroekje blijft het gehele schooljaar op school. Naast het gymbroekje heeft uw kind gymschoentjes nodig. Bij voorkeur gymschoentjes (voorzien van naam) zonder veters (en zeker geen balletschoentjes met gladde zool), zodat zij zoveel mogelijk zichzelf kunnen omkleden.
Vanaf oktober krijgen de leerlingen van de groepen 1-2 zo mogelijk zwemles van stagiaires van het KW1C. Krijgt uw kind zwemles, dan is het vanzelfsprekend dat u uw kind zwemspullen meegeeft.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week een blokuur bewegingsonderwijs in de sporthal.
Op de dag dat er bewegingsonderwijs plaatsvindt (zie hiervoor de jaarkalender) brengen de kinderen een gymbroek, een shirt (een balletpakje mag ook) én gymschoenen (verplicht!) mee naar school. Wanneer leerlingen de gymspullen zijn vergeten, worden ze de eerste keer aan de kant gehouden en krijgen ze een brief mee naar huis, zodat u het mee in de gaten kunt houden. Daarna krijgen ze een taak. Wanneer kinderen te laat zijn bij de aanlooptijd, dan worden ze in een andere groep opgevangen. Na afloop lopen alle leerlingen mee terug naar school.
Wij vragen u dringend om de benodigde gymspullen en tijden goed te begeleiden, want niet meedoen betekent in die week geen gymles krijgen!!

Na de bewegingslessen wordt er in verband met de vrij grote aanlooptijden niet meer gedoucht. Er mogen alleen deodorantrollers of -sticks gebruikt worden (geen spuitbussen). Het is wel wenselijk dat u uw kind die dagen thuis alsnog laat douchen.