School- & gymtijden

 

SCHOOLTIJDEN

 Groep 1 t/m 8

  Maandag        08.20-14.15 uur         
  Dinsdag   08.20-14.15 uur  
  Woensdag   08.20-12.05 uur  
  Donderdag   08.20-14.15 uur  
  Vrijdag                08.20-14.15 uur  

 

Regels voor aanvang en einde schooltijd

De leerlingen van de leerjaren 1 t/m 8 mogen ’s morgens vanaf 08.15 uur via hun eigen ingang naar binnen. In de groepslokalen zijn de leerkrachten aanwezig om hen op te vangen. In het belang van het onderwijs en de leerlingen zien wij  graag dat de leerlingen van leerjaar 2 en 3 zelfstandig naar hun groepslokaal gaan.  

GYMTIJDEN

  Dinsdag 08.15-10.15 uur       Groep 5 en 6    
  Dinsdag 10.00-12.00 uur   Groep 3 en 4
  Dinsdag 12.15-14.15 uur 
  Groep 7 en 8

 

De kinderen van de groepen 1-2 krijgen iedere ochtend en iedere middag bewegingsonderwijs in het speellokaal of op het buitenterrein. Wanneer er sprake is van bewegingsonderwijs in het speellokaal, spelen de kinderen in een gymbroekje waar u zelf voor moet zorgen (voorzien van naam). Dit gymbroekje blijft het gehele schooljaar op school. Naast het gymbroekje heeft uw kind gymschoentjes nodig. Bij voorkeur gymschoentjes (voorzien van naam) zonder veters (en zeker geen balletschoentjes met gladde zool), zodat zij zoveel mogelijk zichzelf kunnen omkleden.
Vanaf oktober krijgen de leerlingen van de groepen 1-2 zo mogelijk zwemles van stagiaires van het KW1C. Krijgt uw kind zwemles, dan is het vanzelfsprekend dat u uw kind zwemspullen meegeeft.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week een blokuur bewegingsonderwijs in de sporthal.
Op de dag dat er bewegingsonderwijs plaatsvindt (zie hiervoor de jaarkalender) brengen de kinderen een gymbroek, een shirt (een balletpakje mag ook) én gymschoenen (verplicht!) mee naar school. Wanneer leerlingen de gymspullen zijn vergeten, worden ze de eerste keer aan de kant gehouden en krijgen ze een brief mee naar huis, zodat u het mee in de gaten kunt houden. Daarna krijgen ze een taak. Wanneer kinderen te laat zijn bij de aanlooptijd, dan worden ze in een andere groep opgevangen. 
Wij vragen u dringend om de benodigde gymspullen en tijden goed te begeleiden, want niet meedoen betekent in die week geen gymles krijgen!!

Na de bewegingslessen wordt er in verband met de vrij grote aanlooptijden niet meer gedoucht. Er mogen alleen deodorantrollers of -sticks gebruikt worden (geen spuitbussen). Het is wel wenselijk dat u uw kind die dagen thuis alsnog laat douchen.