OV

 De oudervereniging

OV Vijfhoeven Afb

Namens de oudervereniging van de Vijfhoeven, bieden wij jullie deze informatie aan. Hierin staan onze activiteiten en andere belangrijke zaken.

Zonder hulp van ouders kan de oudervereniging niet bestaan en kunnen we geen leuke activiteiten voor de kinderen organiseren.

De doelstelling van de OV is het (mede) organiseren en financieren van activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, en waar nodig leerkrachten assisteren met de uitvoering van activiteiten of aankleding van klas en/of school.

Wie-Wat-Waar-Wanneer en Waarom

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit maximaal 11 personen. Een voorzitter, penningmeester en secretaris, 8 bestuursleden (3 bouwouders voor de onderbouw, 3 bouwouders voor de bovenbouw en 2 extra ondersteunende bestuursleden). De OV vergadert ongeveer eens in de 6-8 weken, meestal op maandagavond op school. Ieder bestuurslid kan daarnaast plaatsnemen in een commissie (bijvoorbeeld kerst-, sint-, paas-, carnavalscommissie) en organiseert de activiteit samen met leerkrachten.

De groepsouders en hulpouders helpen mee met de uitvoering van de activiteit op de dag zelf.

Dit doet de OV omdat juist de activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om, het naar school gaan, net even iets extra’s geven.

Ouderbijdrage

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, willen wij jullie erop wijzen dat juist de ouderbijdrage het verschil maakt tussen een kale of aangeklede activiteit. Mede met jullie ouderbijdrage financieren wij activiteiten zoals: sportdag, kerst, Pasen, carnaval, Sinterklaas, enz.

In de ALV (Algemene Leden Vergadering) wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Je wordt via een brief nader geïnformeerd over de totale ouderbijdrage en de kosten van het schoolreisje.

Mocht de hoogte van het bedrag bezwaarlijk zijn, dan kun je altijd contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging, om eventueel een regeling te treffen. Het belang van de kinderen staat voorop. Alle kinderen zouden mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die we op school organiseren.

Na betaling van de ouderbijdrage ben je lid van de oudervereniging en zijn er verschillende mogelijkheden om je steentje bij te dragen:

  • De OV versterken en in commissies plaatsnemen
  • Groepsouder: diverse activiteiten binnen/buiten de klas met de leerkracht begeleiden
  • Hulpouder: desgevraagd als extra hulp in de klas aanwezig zijn om activiteiten te begeleiden. Denk hierbij aan sportdagen, crea-middagen of spelletjesochtenden (voornamelijk nodig in onderbouw)

Als lid kun je aangeven eens een vergadering bij te willen wonen en kun je te allen tijde ideeën, tips of klachten bij ons kwijt. Wil je actief lid worden, informeer dan naar de mogelijke vacatures, of kijk op de website www.vijfhoeven.nl (Onze school/OV).

Eenmaal per jaar hebben we onze ALV. Tijdens die avond worden standaardzaken als de begroting van het komende schooljaar en ook de vaststelling van de ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar vastgesteld.

Op deze vernieuwde website zullen wij jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. Ook willen wij de website gaan gebruiken voor oproepjes als we dingen nodig hebben, die eenmalig zijn, ter aanvulling of vervanging. 

MET ELKAAR VOOR ONZE KINDEREN!

Kinderen moeten tegenwoordig al zoveel leren en kunnen, laten wij ze, buiten het lesprogramma om, een aantal leuke, uitdagende activiteiten bieden.

DOEN JULLIE MEE?

Contact:

Meta Verschuren
ov@vijfhoeven.nl

Leden:

Voorzitter a.i.:  Meta Verschuren
Penningmeester: Mijke Reeser
Secretaris: Merel Smits
Leden: Meta Verschuren; Carolien van Zon; Karin Schaafstra, Marije Fabrie

Groepsouders:

gr 1/2a Kirstin Linde & Mandy van Engelen
gr 1/2b Noortje van de Kwast en Suzanne Nederveen

gr 1/2c Femke Klerkx & Sissy Herman
gr 3 Lieke Damen & Tamara Kramer
gr 4 Stephanie. Hagoort & Kim Willems
gr 5 Joyce van Eggelen & Linda Henskens
gr 6 Lian Stakenburg 
gr 7 Femke Schilders & Daphne Kastelijn
gr 8 Masha Gulik & Ilse Verhoeven

Bouwcoördinatoren/Managementteam:

Jolanda Stupers
Ineke Arens