Leerlingenraad


Groep 8: Berend Brust - Nikki Verkooijen 
Groep 7: Zanthe van Lent - Kaylinn Kuijs 
Groep 6: Zoë Stakenburg - Britt Hagoort                                                                                                      Groep 5: Kyan Verkooijen - Boudewijn Rohs

Leerlingenraad BS de Vijfhoeven

Image1 1

Twee leerlingen uit iedere groep 5 t/m 8. De leerlingenraad komt één keer per zes weken bij elkaar onder supervisie van Patricia. Zij kiezen een voorzitter en maken agenda en notulen bij iedere vergadering. De leerlingenraad wordt voor meerdere jaren gekozen. In groep 5 worden er ieder jaar twee nieuwe leerlingen gekozen. Kinderen die al in de leerlingenraad zitten vertellen in groep 5 wat hun rol/taak is.Een leerlingenraad past binnen onze kernwaarden: SAMEN

Doelen van de leerlingenraad zijn:

Een eigen stem krijgen binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.

· Kennis van democratische beginselen.

· Talenten ontplooien.

· Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken en alles wat daarbij hoort.

· Een beter inzicht in de organisatie van de school.

· Ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Vanuit de leerlingenraad kijken we of het mogelijk is om een leerlingen-MR op te starten. Maike en Patricia nemen dit op zich.