Adressen

  Algemeen directeur Scala

  Dhr. H. van der Pas
  Kerkstraat   35
  5154 AN Elshout
  0416-320264
  www.scalascholen.nl

  De Vijfhoeven

  Kuyperlaan  2
  5252 BS Vlijmen
  073-5117656

  Directeur

  Mevr. Patricia de Folter
  directie@vijfhoeven.nl
  073-5117656

  Leerkrachten Preventie Seksuele  
  Intimidatie

  Mevr. K. v.d. Griendt (juffrouw Karin)
  karin.vande.griendt@scalascholen.nl
  Tel. nr. via school 073-5117656

  Mevr. Y. Wertenbroek (juffrouw Yvonne)
  yvonne.wertenbroek@scalascholen.nl
  Tel. nr. via school 073-5117656

  Medezeggenschapsraad

  Mevr. L. Akkermans (Linda, voorzitter)
  mr@vijfhoeven.nl

  Oudervereniging

  Mevr. M. Verschuren (Meta, voorzitter)
  ov@vijfhoeven.nl 

  Inspectie

  Inspectie van het onderwijs
  Info@owinsp.nl
  www.onderwijsinspectie.nl 
  0800-8051 (gratis)

  Klachtmeldingen   over seksuele intimidatie,
  seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek  
  geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs
  0900-1113111

  Jeugdgezondheidszorg

  GGD Hart voor Brabant
  Postbus 3256
  5203 DD ’s-Hertogenbosch
  jgzafsprakenbureau@ggdhvb.nl
  0900-4636443

  Externe vertrouwenspersoon

  GGD ’s-Hertogenbosch
  073-6404090