Opbrengstgericht Werken

Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair Opbrengstgericht Werkenonderwijs. Scholen streven altijd naar goede resultaten van hun onderwijs.

Opbrengstgericht werken houdt in dat een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. De school stelt doelen ten aanzien van de leerprestaties, richt het onderwijsprogramma en –proces daarop in, meet de opbrengsten, analyseert en interpreteert de gegevens en stelt afhankelijk van de resultaten het onderwijsprogramma bij.

Zo hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe methodes die beter inspelen op de leerbehoeftes van de leerlingen, kritisch gekeken naar de onderwijstijd van de verschillende vakken, het werken met groepsplannen, doelgerichte instructie en afspraken gemaakt over de doorlopende leerlijn van het zelfstandig werken van leerlingen.

Een nieuwe ontwikkeling is ook dat onze school hard op weg is om een professionele leergemeenschap te worden. De gedachte die hier achter zit is dat wanneer de professionals (leerkrachten) continu goed (bij)geschoold worden, de leeropbrengsten van de leerlingen ook verhogen.