Kwaliteit

  • WMKPO ((Werken Met Kwaliteit- primair onderwijs))

In juni 2011 is er door stichting Scala een tevredenheidsonderzoek (WMKPO) gehouden onder de ouders en leerkrachten. Aangezien er een te laag aantal ouders deelgenomen heeft aan het onderzoek, zijn de resultaten niet betrouwbaar. Ook onder leerkrachten bleek de respons niet hoog te zijn. Waarschijnlijk is de tijd niet gunstig geweest en is er niet goed over gecommuniceerd. Toch zijn de uitkomsten besproken in de MR en met de ouders tijdens de informatieavond in 2011 aan het begin van het schooljaar en de nieuwsbrief. In december 2011 is nogmaals de Quickscan onder leerkrachten afgenomen. Alle leerkrachten hebben toen deelgenomen. Op basis van deze Quickscan, waarin alle domeinen binnen onderwijs bevraagd zijn en het tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders in juni 2011, is het meerjarenplan 2012-2016 geschreven voor onze school. 


De sterke en zwakke punten uit het onderzoek worden in het volgende jaarlijkse schoolpan meegenomen als actie/ verbeterpunt.

  • Uitstroom:

Ons schoolstreefdoel is dat 85% van onze leerlingen uitstroomt op VMBO G/T of hoger.

In onderstaand overzichtje ziet u onze uitstroomgegevens. Ze staan vermeld in percentages, omdat per schooljaar het aantal leerlingen nogal kan verschillen

Uitstroom groep 8 naar verschillende schooltypes in het Voortgezet Onderwijs:

 

Schooljaar
2014-2015

Schooljaar
2015-2016

Schooljaar
2016-2017

Schooljaar
2017-2018

VMBO B/K

17,5%

20,7% 43,3 % 27,8

VMBO GT/ HAVO 

27,5%

31% 10 % 22,2

HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM

55%

48,3% 46,7 % 50%

 

100%

100%

100% 100%