Overblijfmogelijkheden en kinderopvang

Overblijfmogelijkheden/kinderopvang:  

De Stichting Mikz biedt op professionele wijze een kwalitatief verantwoorde opvang aan kinderen van werkende of studerende ouders in ons kindcentrum.

Overblijven

Van 12.15-13.30 uur is het pauze. Kinderen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om de lunch op school te nuttigen. Voor de tussenschoolse opvang maken we gebruik van de diensten van Stichting Tussenschoolse Opvang Mikz (Stichting TOM). Zij bieden elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een ervaren team van professionals en vrijwilligers om de kinderen een prettige pauzetijd te geven.

U kunt kiezen voor vaste afname of flexibele afname.

De kosten voor het schooljaar 2018/2019 zijn vastgesteld op € 2,90 voor vaste afname en € 3,15 voor flexibele afname. Via www.mikz.nl kunt u zich aanmelden. U krijgt dan toegang op het Ouderportaal. Daar kunt u alles eenvoudig regelen. Als u uw kind vóór 10.00 uur `s ochtends afmeldt, worden de kosten voor die dag niet in rekening gebracht.

Kinderen nemen hun eigen lunch mee. Stichting TOM gaat ervan uit dat u als ouder samen met uw kind de beste inschatting maakt van wat uw kind aan voeding nodig heeft. Boterhammen die toch niet gegeten worden, mogen de kinderen in hun trommeltje mee terug nemen, zodat u thuis zicht blijft houden op het eetpatroon van uw kind. Wij zien het als onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat kinderen gezond eten. Wij stellen het dan ook op prijs (ook ten opzichte van de andere kinderen in de groep) wanneer de inhoud van de lunchtrommel geen snoep bevat! 

Om het spelen op het schoolplein te bevorderen hebben wij speelboxen aangeschaft met actief buitenspeelgoed en spelkaarten met spelideeën. Leuke vrije tijd met begrijpelijke regels. Tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen, tijd waarin betrokken medewerkers zorg moeten dragen voor een gezellige sfeer, respect en aandacht voor elkaar. De kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen, als zij dat willen, na het eten gaan sporten onder leiding van een beweegspecialist.

Voorschoolse en buitenschoolse opvang (VSO en BSO)

Mikz Kinderopvang biedt VSO en BSO aan. Dat kan binnen kindcentrum Maravilla als volgt:

Er zijn 2 BSO-groepen voor de leeftijd 4-7 jaar: Goudsbloem en Zonnebloem. Op woensdag en vrijdag voegen hierbij ook de kinderen van 7-12 jaar.

Per 1 januari 2019 worden de opvangmogelijkheden uitgebreid. Er komt een derde 4-7 jaargroep en een eigen 7+ groep. De 7+ groep opent in eerste instantie op maandag dinsdag en donderdag. Bij voldoende vraag worden ook de woensdag en vrijdag geopend.

In dezelfde BSO-ruimtes wordt ook de VSO geboden. U kunt vanaf 07.30 uur terecht. 

Van de VSO en BSO maken overigens ook kinderen van basisschool De Wilgen gebruik.

Voor alle opvangmogelijkheden kunt u contact opnemen met Klantadvies van Mikz: 0416-369660.

Heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met de wijkmanager van Mikz. Dat is Alexander Geraedts en hij is te bereiken op 06-58983346.

Klik hier voor de flyer van Mikz.